Regulamin PAYU

 

Warunki realizacji usługi

Przedmiotem usługi są szkolenia i treningi z zakresu rozwijania umiejętności gry w piłkę nożną.

 

Zwroty i reklamacje

Zwroty są możliwe na podstawie reklamacji klienta rozpatrywanej indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie.

Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to  reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z regulaminem danego programu, który każdy uczestnik podpisuje w wersji papierowej przed przystąpieniem do szkolenia w danym programie. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem zapisy@turbofa.pl , a jej rozpatrzenie trwa 30 dni. 

 

Płatności i składki

Płatności za wszystkie programy szkoleniowe odbywają się online na podstawie otrzymanego linku do płatności lub rejestracji karty płatniczej. 

Preferowaną formą płatności jest technologia płatności cyklicznych/rekurencyjnych poprzez zapisanie tokenu karty płatniczej u providera usług płatniczych PayU, co umożliwi okresowe i automatyczne pobieranie składek. Klienci mogą skorzystać z płatności jednorazowych (płatność kartą, przelew lub płatność BLIK). 

Wyłączenie płatności cyklicznych/rekurencyjnych następuje poprzez napisanie wiadomości e-mail z prośbą o usunięcie tokenu karty bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za kontakt po stronie klubu.

 

Cennik

Opłaty miesięczne za zajęcia są zróżnicowane i zależne od regulaminu danego programu, który każdy uczestnik podpisuje przed przystąpieniem do szkolenia. 

Wysokość składki dla zawodników wynosi 120zł. Opłata za konto w elektronicznym systemie Klubowym wynosi 1-110zł.

 

Dane osobowe

W celu zapisu dziecka należy wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgoda wyrażana jest przy podpisaniu formularza uczestnictwa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w  programach szkolenia. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Na dole tej zakładki:

Nazwa: Klub TURBO Football Academy

NIP: 118-217-95-18

REGON: 381022450

Adres rejestracyjny: 01-904 Warszawa, ul. Aspekt 63/25

Mail do kontaktu: zapisy@turbofa.pl     

Nr telefonu do kontaktu: 513 172 922